قیمت ها

قیمت‌های متفاوت ما را مقایسه کنید

30 هزارتومان پلن 1
 • تبدیل سایت به اپ
 • آپلود و دانلود فایل
 • به اشتراک گذاری اپلیکیشن
 • صفحه اسپلش اسکرین
 • منو شناور
 • باز شدن اپ با کلیک بر روی سایت
ساخت اپلیکیشن
50 هزارتومان (پلن پرفروش) پلن 2
 • تبدیل سایت به اپ
 • آپلود و دانلود فایل
 • به اشتراک گذاری اپلیکیشن
 • صفحه اسپلش اسکرین
 • منو شناور
 • باز شدن اپ با کلیک بر روی سایت
ساخت اپلیکیشن
99 هزارتومان پلن 3
 • تبدیل سایت به اپ
 • آپلود و دانلود فایل
 • به اشتراک گذاری اپلیکیشن
 • صفحه اسپلش اسکرین
 • منو شناور
 • باز شدن اپ با کلیک بر روی سایت
ساخت اپلیکیشن